Dammhaveriplanering

Jokkmokks kommun arbetar för närvarande med en ny dammhaveriplan och samverkar under arbetet med Boden, Gällivare, Luleå, Länsstyrelsen, Polisen, Trafikverket, Försvaret, landstinget och Vattenfall Vattenkraft.

Arbetsgruppen ska även ta fram en regional dammhaveriplan, för att underlätta samverkan om ett dammhaveri skulle inträffa.

Vattenfall Vattenkraft har tillhandahållit kommunen ett kartmaterial med vattnets utbredning vid dammhaveri i någon av Luleälvens dammar. Utifrån materialet har en konsekvensbeskrivning gjorts. Kommunen har även en plan för hur krisledningsorganisationen ska hantera ett dammhaveri om det skulle inträffa. Mer information om detta kommer under året då en utrymningsplan ska färdigställas. Du kommer då att få information om vad du ska göra vid ett dammhaveri, vart du ska utrymma, var du bör ta med dig och vad som händer på mottagningsorten.

Det är inte alla dammar i Luleälven som skulle föranleda en utrymning, men vissa dammar med viktiga ställverk orsakar omfattande elavbrott vid haveri med störningar i telefoni, elektroniska kommunikationer, vatten och avlopp och värmeförsörjning som följd. Det kan leda till att kommunen tar ett beslut om utrymning även om inte hela kommunen drabbas av översvämning.

Broschyr om vad du ska göra om dammen brister.


Publicerad: 2014-07-01 16:51. Ändrad: 2014-07-01 16:52.