Strategisk plan 2014-2015

Den strategiska planen visar vad kommunen ska prioritera.

För åren 2014-15 finns fyra huvudområden:

  • Kompetensförsörjning
  • Etableringar och näringsliv
  • Energi, miljö och klimat
  • Befolkningsutveckling / attraktiv livsmiljö

Under dessa rubriker finns även särskilda uppdrag att arbeta med.

Den strategiska planen för åren 2014-15 antogs av kommunfullmäktige 2013-09-30.


Publicerad: 2014-12-15 22:19. Ändrad: 2014-12-22 20:37.

 

Socialtjänstens Blogg