Jokkmokks kommuns måldokument

Fullmäktige i Jokkmokks kommun har efter en två år lång demokratisk process antagit måldokumentet "Jokkmokk 2015 – den naturliga kommunen där alla ryms". Många har varit med och tyckt, tänkt och diskuterat om hur utvecklingen i Jokkmokks kommun ska kunna bli så positiv som möjligt.

Det överskuggande syftet är att ta ett samlat grepp om utvecklingen i Jokkmokks kommun. Insikten att det krävs långsiktighet, medvetenhet, strategisk planering och förmåga att prioritera – samt en god portion tålamod för att driva ett lokalt förändringsarbete har präglat hela processen.

Den allra viktigaste utmaningen för Jokkmokks kommun är en positiv befolkningsutveckling. Att nå en positiv spiral är det främsta målet. En attraktiv kommun med ökad dragningskraft leder till fler besökare, boende, företagsetableringar och investeringar. Denna tillväxt ökar sysselsättningen och lönsamheten och genererar i sin tur livskvalitet för oss som bor och verkar i kommunen.


Publicerad: 2014-12-15 22:13. Ändrad: 2014-12-22 20:22.

 

Socialtjänstens Blogg