Avdelningar, enheter och bolag

Jokkmokks kommun är liksom alla andra av Sveriges kommuner indelad i en politisk organisation och en tjänstemannaorganisation. Våra politiker anger huvuddragen för verksamheten och beslutar om hur pengarna fördelas. Tjänstemännen verkställer sedan de beslut politikerna fattat.

Kommunchefen ansvarar för samtliga verksamhetschefer och är avdelningschef för näringslivs- och samhällsavdelningen som sorterar direkt under kommunstyrelsen. Kommunchefen biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

I kommunhuset finns även ledningen för de flesta kommunala verksamheterna och ungefär 40 övriga tjänstemän. Merparten av kommunens anställda har en annan arbetsplats än kommunhuset. De finns inom omsorgen, på skolor och förskolor, på biblioteket med flera platser och områden.

Jokkmokks kommuns tjänstemannaorganisation är indelad i fem avdelningar där varje avdelning sorterar under sin politiska nämnd/styrelse.

 


Publicerad: 2014-12-14 19:48. Ändrad: 2016-05-16 16:30.