Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Säkerhetsskyddschef/Säkerhetssamordnare

  Publiceringsdatum: 2018-09-13

  Tillsammans med kommunledningen och avdelningarna arbetar du med säkerhetsskydd, kris- och beredskapsfrågor, informationssäkerhet, personsäkerhet, höjd beredskap och civilt försvar. Din roll blir att stödja och samordna arbetet med att skapa trygghet och säkerhet samt förebygga såväl externa som interna hotbilder. Att vara ett stöd för verksamheterna och vid behov utbilda medarbetare samt genomföra övningar för att skapa säkerhetsmedvetenhet i organisationen ingår också. Du kommer att leda och utveckla det systematiska säkerhets- och beredskapsarbetet samt utveckla förmågan att upprätthålla prioriterade och samhällsviktiga funktioner. Arbetsuppgifterna är i högsta grad lagstyrda och dokumentation är en stor del av dina arbetsuppgifter.

  Ansök om tjänsten - Säkerhetsskyddschef/Säkerhetssamordnare

 • Undersköterskor till Rosengård, vik

  Publiceringsdatum: 2018-09-11

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd via på dag, kväll och helg.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor till Rosengård, vik

 • Undersköterska till natteamet, vik

  Publiceringsdatum: 2018-09-11

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetet är förlagt både på vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende. Arbetstiden är schemalagd natt och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska till natteamet, vik

 • Undersköterska 75% till Rosengård

  Publiceringsdatum: 2018-09-11

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd via på dag, kväll och helg.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska 75% till Rosengård

 • Skolchef

  Publiceringsdatum: 2018-09-07

  Du har lång erfarenhet som ledare och är trygg i din roll. Att samarbeta och verka genom andra är något du trivs med och är van vid. Det är många utvecklingsfrågor att hantera och där är du drivande för att ta avdelningen mot sina mål. Du är bra på att hantera människor, att lyssna och du har ett coachande ledarskap. Det är viktigt att du har en kunskap för hur en politiskt styrd organisation fungerar. Det finns ett genuint samhällsengagemang hos dig där du brinner för skol- och utbildningsfrågor. Du har förmågan att skapa delaktighet genom dialog. Som person är du trygg och social. Rollens blandning mellan långsiktigt strategiskt arbete och operativ närhet är något du får energi av och du har förmågan att fatta genomtänkta och ansvarsfulla beslut. Självinsikt och mod tror vi är andra kännetecken för dig. Jokkmokks kommun består av en förvaltning med fem avdelningar och tillsammans med övriga avdelningschefer ingår du i kommunens ledningsgrupp. Ledningsgruppen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och här får du insikt och information om kommunens olika avdelningar. Arbetssättet har gett goda resultat genom åren och det skiljer sig något från det traditionella sättet att arbeta i kommuner. I din roll samverkar du med andra avdelningar inom kommunen, politiker, myndigheter och medborgare för att ge barn och unga i kommunen en bra skolgång. Du är ansvarig för att leda och utveckla arbetet inom barn- och utbildningsavdelningen. Ansvarsområdet sträcker sig från förskola till årskurs 9.

  Ansök om tjänsten - Skolchef

 • Pedagogisk resurs till Västra skolan

  Publiceringsdatum: 2018-09-05

  Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att jobba mot elev/elever med behov av särskilt stöd ev också på grundsärskolenivå. Du kommer att jobba i nära samarbete med specialpedagog/speciallärare för att på bästa sätt stödja eleven/eleverna. Del av arbetet kan även ske i klass och på fritids.

  Ansök om tjänsten - Pedagogisk resurs till Västra skolan

 • Specialpedagog/lärare för arbete mot elev i behov av stöd

  Publiceringsdatum: 2018-09-05

  Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att jobba mot elev/elever med behov av särskilt stöd ev också på grundsärskolenivå. Du kommer att jobba i nära samarbete med resurspersoner men även ingå i skolans specialpedagogiska team. Arbetet består av undervisning och stöd till enskilda elever men även handledning av pedagoger/resurspersoner, utveckla lärmiljöer, kartlägga/utreda elevers behov, utforma åtgärdsprogram och extra anpassningar.

  Ansök om tjänsten - Specialpedagog/lärare för arbete mot elev i behov av stöd

 • Undersköterska vik till Kaitumgården

  Publiceringsdatum: 2018-09-05

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska vik till Kaitumgården

 • Undersköterskor till Kaitumgården

  Publiceringsdatum: 2018-09-05

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor till Kaitumgården

 • Undersköterska vik till Kaitumgården

  Publiceringsdatum: 2018-09-05

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska vik till Kaitumgården

 • Verksamhetschef inom området funktionsnedsättning, vikariat

  Publiceringsdatum: 2018-09-03

  Som verksamhetschef arbetar du på uppdrag av socialnämnden och rapporterar till socialchef. Du ingår i Socialtjänstens ledningsgrupp samt i vissa fall är du föredragande i socialnämnd och socialutskott i såväl allmänna som enskilda ärenden. Som verksamhetschef har du ansvar för att bedriva verksamheten i enlighet med lag, fastställda styrdokument som exempelvis strategisk plan, riktlinjer och rutiner inom tilldelad budgetram. Du ska säkra och följa upp nämndens utvecklingsbehov och kvalitetsutveckling genom dialog med övrig verksamhetsledning och medarbetare. Samt omvärldsbevaka i takt med ändrad lagstiftning och rådande evidens. Du har ansvar för det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet utifrån fastlagd budget. Du har ett samlat ansvar för verksamhetens leveransförmåga. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, budget och personal. Ansvar för övergripande planering, genomförande och uppföljning inom verksamhetsområdet

  Ansök om tjänsten - Verksamhetschef inom området funktionsnedsättning, vikariat

 • Fritidspedagog till Västra skolan och Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-08-22

  Som fritidspedagog ska du arbeta utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva fritidshemsverksamhet samt under skoldagen samverka och bedriva verksamhet med elever och lärare. Möjlig placering av tjänsten finns både vid Västra skolan och Porjus skola.

  Ansök om tjänsten - Fritidspedagog till Västra skolan och Porjus skola

 • Specialpedagog/speciallärare till Västra skolan och Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-08-22

  Du ingår i skolans specialpedagogiska team samt elevhälsoteam och arbetar kring elever i behov av särskilt stöd. På skolnivå arbetar du utifrån elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag tillsammans med elevhälsoteam och skolledning. Arbetet består av stöd till enskilda elever och även i grupp, handledning av pedagoger, utveckla lärmiljöer tillgängliga för alla, kartlägga/utreda elevers behov, vara behjälplig i att utforma åtgärdsprogram och extra anpassningar. Möjlig placering av tjänsten finns både vid Västra skolan och Porjus skola.

  Ansök om tjänsten - Specialpedagog/speciallärare till Västra skolan och Porjus skola

 • Lärare år 1-5 Västra skolan och Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-08-22

  Som lärare ska du genom ett tydligt ledarskap i klassrummet arbeta för hög målupfyllelse och motiverade elever utifrån läroplanens intentioner. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera,genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten. Möjlig placering av tjänsten finns både vid Västra skolan och Porjus skola.

  Ansök om tjänsten - Lärare år 1-5 Västra skolan och Porjus skola

 • Verksamhetschef inom vård och omsorgsboende för äldre

  Publiceringsdatum: 2018-08-15

  Som verksamhetschef arbetar du på uppdrag av socialnämnden och rapporterar till socialchef. Du ingår i Socialtjänstens ledningsgrupp samt i vissa fall är du föredragande i socialnämnd och socialutskott i såväl allmänna som enskilda ärenden. Som verksamhetschef har du ansvar för att bedriva verksamheten i enlighet med lag, fastställda styrdokument som exempelvis strategisk plan, riktlinjer och rutiner inom tilldelad budgetram. Du ska säkra och följa upp nämndens utvecklingsbehov och kvalitetsutveckling genom dialog med övrig verksamhetsledning och medarbetare. Samt omvärldsbevaka i takt med ändrad lagstiftning och rådande evidens. Du har ansvar för det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet utifrån fastlagd budget. Du har ett samlat ansvar för verksamhetens leveransförmåga. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, budget och personal. Ansvar för övergripande planering, genomförande och uppföljning inom verksamhetsområdet.

  Ansök om tjänsten - Verksamhetschef inom vård och omsorgsboende för äldre

 • Omsorgspersonal funktionsnedsättning, timvikarier

  Publiceringsdatum: 2018-08-10

  Det finns två gruppbostäder, Örnen och Skogsgläntan, med vardera 4 respektive 5 boende. Vi handleder och stöttar de boende med allt som vardagen tillhör, t ex omvårdnad, inköp, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Allt med syfte att ge brukaren en god livskvalité med möjlighet att utveckla sina färdigheter. Här ingår du i ett arbetslag men det är viktigt att du kan arbeta självständigt. Din arbetstid kan bli förlagd till dag, kväll, helg samt sovande jour. Vi söker dig som är positiv, kreativ och ansvarstagande. Dagcenter är en daglig verksamhet med syfte att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. Verksamheten är öppen dagtid under vardagar. Vi söker dig som är positiv, kreativ, aktiv och handlingskraftig. Inom socialpsykiatrin jobbar du som boendestödjare med att ge stöd till våra brukare i vardagen oavsett om det handlar om praktisk hjälp i hemmet eller att planera och strukturera dygnet och dess händelser. Det kan innebära att ni hjälps åt att städa, planera veckans måltider, göra inköp eller att sitta ner och prata en stund. Stödet bygger på gemensam planering och utförs tillsammans med brukaren med syfte att öka självständigheten. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Här ser vi gärna att du är en mogen, självständig och ansvarstagande person. Vi erbjuder även personlig assistans till två kvinnliga brukare till vilka vi söker kvinnlig personal. Som personlig assistent arbetar du i personens hem med vård- och omsorgsarbete samt allt som hör hemmet till; städ, tvätt, matlagning och självklart att skapa en meningsfull vardag för brukaren. Arbetet är schemalagt till dag, kväll, helg men även dygnsjobb kan förekomma. Du bör vara beredd på att mestadels arbeta självständigt, därför behöver du vara mogen och ansvarstagande.

  Ansök om tjänsten - Omsorgspersonal funktionsnedsättning, timvikarier

 • Omsorgspersonal vård- och omsorgsboende, timvikarier

  Publiceringsdatum: 2018-08-08

  I arbetsuppgifterna som undersköterska och vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetet är förlagt både på vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende (gäller natteamet). Arbetstiden kan bli förlagd under dygnets alla timmar, alla dagar i veckan. I din ansökan kan du notera om du helst vill arbeta dagtid eller natt och om det är på specifik ort.

  Ansök om tjänsten - Omsorgspersonal vård- och omsorgsboende, timvikarier