Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Undersköterskor till Kaitumgården, Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-04-19

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor till Kaitumgården, Jokkmokk

 • Vikarierande sjuksköterska natt

  Publiceringsdatum: 2018-04-16

  Som Sjuksköterska på natten ska du utföra sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, behandlingar, handleda omsorgspersonal och även ansvara för specifik omvårdnad i samarbete med övrig nattpersonal. Arbetet är självständigt men ställer krav på god förmåga att hämta information och överrapportera till kollegor före och efter arbetspassen. Journal för vi i vårt verksamhetssystem Procapita

  Ansök om tjänsten - Vikarierande sjuksköterska natt

 • Handläggare till Arbetsmarknadsenheten

  Publiceringsdatum: 2018-04-13

  Du kommer att arbeta med KAA som avser det kommunala aktivitetsansvaret för unga 16-20 år samt DUA som avser arbetet inom Delegationen för Unga 16-24 år. Arbetet innebär kartläggning av de ungdomar som inte går gymnasiet och genomförande av individuella handlingsplaner för dessa. Syftet är att stödja unga att via studier och / eller praktik komma närmare arbetsmarknaden. Arbetet sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Gymnasieskolan och Lapplands lärcentra/vuxenutbildning. Uppsökande verksamhet och genomförande av skilda aktiviteter, till exempel frukostmöten och temakvällar, ingår i arbetsuppgifterna. Du kommer även att ansvara för kommunens feriearbeten samt för kommunens praktikbank, vilket innebär att du är ”spindel i nätet ” när det gäller fördelning av praktikplatser inom de kommunala verksamheterna. Du är delaktig i och även sammankallande i, vissa samverkans- och arbetsgrupper. Arbetsuppgifterna kan även komma att inrymma samordning av DUA nyanlända vilket avser riktade arbetsmarknadsinsatser för målgruppen nyanlända 20-65 år.

  Ansök om tjänsten - Handläggare till Arbetsmarknadsenheten

 • Förskollärare/Fritidspedagog

  Publiceringsdatum: 2018-04-13

  Då ordinarie personal är frånvarande förstärker du arbetslagen vid förskola och/eller skola.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare/Fritidspedagog

 • Behandlare till Biståndsenheten

  Publiceringsdatum: 2018-04-13

  Öppenvården i Jokkmokk är i utveckling och vi söker nu en behandlare. Du kommer att arbeta inom öppenvården som är en del av biståndsenheten. Du arbetar på uppdrag från socialsekreterare inom som utreder och fattar beslut om insatser samt formulerar uppdrag som skickas till behandlaren. Arbetet innebär att utföra behandlande insatser riktade mot familjer, barn och unga samt vuxna såväl individuellt som i grupp samt stödja och motivera till förändring. Vi använder oss av evidensbaserade metoder och anpassar dem efter individens behov och förutsättningar. Du ansvarar för att regelbundet dokumentera i journalsystem, upprätta genomförandeplaner samt göra uppföljningar. I behandlarrollen arbetar du även med förebyggande insatser där vi arbetar brett och mycket flexibelt. Du kommer att delta i verksamhetens möten som APT, veckomöten, planeringsdagar samt delta i grupphandledning. Vi erbjuder dig ett omväxlande och spännande arbete där du har möjlighet att påverka innehållet. Du deltar tillsammans med övrig personal i verksamhetsplanering och uppföljning samt att metodutveckla öppenvården utifrån beställarnas behov och socialstyrelsens nationella riktlinjer.

  Ansök om tjänsten - Behandlare till Biståndsenheten

 • Sjuksköterska

  Publiceringsdatum: 2018-04-09

  Som sjuksköterska på kommunens vård- och omsorgsboende kommer du att ha ansvar för specifika enheter. Du kommer att arbeta självständigt, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, behandlingar och handleda vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Du kommer att arbeta i team med övriga leg. professioner

  Ansök om tjänsten - Sjuksköterska

 • Lärare integrerad samisk slöjd - trä och horn

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 7-9.

  Ansök om tjänsten - Lärare integrerad samisk slöjd - trä och horn

 • Lärare i slöjd

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9 alternativt åk 3-9, då med elever från kommunens övriga skolor.

  Ansök om tjänsten - Lärare i slöjd

 • Speciallärare/Specialpedagog

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Speciallärare/Specialpedagog

 • Språklärare - franska, tyska och spanska

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Språklärare - franska, tyska och spanska

 • Lärare i Svenska

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Lärare i Svenska

 • Lärare i Sydsamiska

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 7-9.

  Ansök om tjänsten - Lärare i Sydsamiska

 • Lärare i Teknik

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Lärare i Teknik

 • Pedagogisk resurs

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6 - 9. Som pedagogisk resurs vid Östra skolan är du delaktig i det pedagogiska arbetet i samarbete med pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor i arbetslag. Du kommer att arbeta i åk 7-9.

  Ansök om tjänsten - Pedagogisk resurs

 • Lärare år 1-5

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  Som lärare ska du genom ett tydligt ledarskap i klassrummet arbeta för hög målupfyllelse och motiverade elever utifrån läroplanens intentioner.Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera,genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Lärare år 1-5

 • Förskollärare Västra skolan

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  Som Förskollärare arbetar du utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bl.a. för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva förskoleklassverksamhet under skoldagen men du kommer även att jobba på fritids.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare Västra skolan

 • Förskollärare Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  Som förskollärare/fritidspedagog ska du arbeta utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva förskoleklass och fritidshemsverksamhet. Porjus skola som är en mindre skola där vi arbetar åldersintegrerat från F-5.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare Porjus skola

 • Fritidspedagog Västra skolan

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  Som fritidspedagog ska du arbeta utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva fritidshemsverksamhet samt under skoldagen samverka och bedriva verksamhet med elever och lärare.

  Ansök om tjänsten - Fritidspedagog Västra skolan

 • Förskollärare Knallhattens förskola

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  Som förskollärare kommer du att arbeta utifrån läroplanen. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare Knallhattens förskola

 • Grundskollärare år 1-5 Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  Som lärare ska du genom ett tydligt ledarskap i klassrummet arbeta för hög målupfyllelse och motiverade elever utifrån läroplanens intentioner. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera,genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten. Porjus skola är en mindre skola där vi jobbar åldersintegrerat från F-5.

  Ansök om tjänsten - Grundskollärare år 1-5 Porjus skola

 • Specialpedagoger/Speciallärare Västra skolan

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  Du ingår i skolans specialpedagogiska team samt elevhälsoteam och arbetar kring elever i behov av särskilt stöd. På skolnivå arbetar du utifrån elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag tillsammans med elevhälsoteam och skolledning. Arbetet består av stöd till enskilda elever och även i grupp, handledning av pedagoger, utveckla lärmiljöer tillgängliga för alla, kartlägga/utreda elevers behov, vara behjälplig i att utforma åtgärdsprogram och extra anpassningar.

  Ansök om tjänsten - Specialpedagoger/Speciallärare Västra skolan

 • Socialsekreterare

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  Du kommer att arbeta med att utreda, bedöma behov samt fatta beslut om insatser i form av stöd, vård och andra insatser enligt i huvudsak socialtjänstlagen (SoL).En stor del av arbetet innebär samarbete och samverkan med andra vårdgivare både internt och externt. Viktigt är också att aktivt delta i enhetens utvecklingsarbete. Arbetsgruppen har ett nära samarbete med sektionens utförarverksamheter som erbjuder insatser på hemmaplan. I arbetet ingår beredskap.

  Ansök om tjänsten - Socialsekreterare

 • Biståndshandläggare SoL/LSS

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  Arbetet innebär att du kommer att ha många olika kontakter då du arbetar både självständigt och mot utförarverksamheterna. Du bör vara intresserad av att arbeta med utveckling av tjänsten och se förbättringsarbetet som en naturlig del. I rådande stund pågår utvecklingsarbete/implementering med att införa handläggning utifrån individens behov i centrum (IBIC). Du kommer att vara delaktig i det fortsatta utvecklingsarbetet.

  Ansök om tjänsten - Biståndshandläggare SoL/LSS

 • Förskollärare

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och ”verksamhetsidén”. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare

 • Vikarier inom förskola, skola och fritidshem

  Publiceringsdatum: 2018-03-27

  Barn- och utbildningsnämnden har behov av korttidsvikarier, som med kort varsel, kan vikariera inom förskola, grundskola eller fritidshem. Arbetet kan variera i omfattning från några timmar per dag till längre vikariat. Att arbeta i barn-/elevgrupp innebär bland annat: • Att leda och organisera i barn-/elevgruppen. • Att lyssna av ordinarie personal vad som ska göras under arbetsdagen. • Att hålla lektioner i olika ämnen som svenska, idrott, matematik samt hem- och konsumentkunskap. • Att exempelvis leka, sjunga, spela spel, samtala, gymnastisera, gå på skogspromenad, påklädning, blöjbyten, hjälpa till vid toalettbesök, utomhusvistelse etc.

  Ansök om tjänsten - Vikarier inom förskola, skola och fritidshem

 • Lärare i Bild

  Publiceringsdatum: 2018-03-26

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Lärare i Bild

 • Lärare i Engelska

  Publiceringsdatum: 2018-03-26

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Lärare i Engelska

 • Lärare i Lulesamiska

  Publiceringsdatum: 2018-03-26

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Lärare i Lulesamiska

 • Lärare i Matematik

  Publiceringsdatum: 2018-03-26

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Lärare i Matematik

 • NO-lärare, fysik och kemi

  Publiceringsdatum: 2018-03-26

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag. Du kommer att arbeta i åk 6-7.

  Ansök om tjänsten - NO-lärare, fysik och kemi

 • Lärare i Nordsamiska

  Publiceringsdatum: 2018-03-26

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Lärare i Nordsamiska

 • Kommunalarbetare sommaren 2018

  Publiceringsdatum: 2018-02-28

  Som kommunalarbetare kommer du huvudsakligen att arbeta med nybyggnationer av kommunens vatten och avloppsledningssystem. Gatukontoret ansvarar för Jokkmokks kommuns alla grönytor, vägnät samt sophantering där vissa arbetsuppgifter kan förekomma.

  Ansök om tjänsten - Kommunalarbetare sommaren 2018

 • Undersköterskor kväll och helg till särskilt boende i Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-01-29

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består av vård- och omvårdnadsarbete. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med kvälls- och helgtjänstgöring. Tjänsten innebär tjänstgöring varannan helg enligt ett rullande 2-veckors schema.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor kväll och helg till särskilt boende i Jokkmokk

 • Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård/hemsjukvård, sommaren 2018

  Publiceringsdatum: 2018-01-09

  Socialtjänsten i Jokkmokks kommun arbetar utifrån ett salutogent arbetssätt där kunden står i centrum. Vi strävar efter att varje person ska få: Inflytande, trygghet, respektfullt bemötande och en meningsfull vardag. Utifrån detta söker vi dig som är positiv, kreativ, ansvarstagande och framförallt har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Hälso- och sjukvårdsenheten har ett nära samarbete och alla legitimerade och undersköterska i hemsjukvården träffas dagligen för planering av arbetsdagen. Vi anställer fortlöpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.

  Ansök om tjänsten - Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård/hemsjukvård, sommaren 2018