Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Ämneslärare i hem- och konsumentkunskap

  Publiceringsdatum: 2018-07-16

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-8.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare i hem- och konsumentkunskap

 • Ämneslärare i SO-ämnen

  Publiceringsdatum: 2018-07-16

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-8.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare i SO-ämnen

 • Ämneslärare i svenska

  Publiceringsdatum: 2018-07-16

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare i svenska

 • Ämneslärare i engelska

  Publiceringsdatum: 2018-07-16

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare i engelska

 • Pedagogisk resurs

  Publiceringsdatum: 2018-07-16

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6 - 9. Som pedagogisk resurs vid Östra skolan är du delaktig i det pedagogiska arbetet i samarbete med pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor i arbetslag. Du kommer att arbeta i åk 6-8.

  Ansök om tjänsten - Pedagogisk resurs

 • Pedagogisk resurs, pooltjänst

  Publiceringsdatum: 2018-06-28

  Som pedagogisk resurs i pooltjänst arbetar du med att stötta skolans olika verksamheter, förskoleklass, grundskola, fritidshem samt både enheterna Västra skolan och Porjus skola. Du kommer att ha en grundplacering i klass vid västra skolan men vid behov bli placerad vid olika enheter. Uppgifterna kan variera mellan att stötta enskilda elever till att vikariera som klasslärare.

  Ansök om tjänsten - Pedagogisk resurs, pooltjänst

 • Förskollärare till förskoleklass och fritidshem

  Publiceringsdatum: 2018-06-28

  Som Förskollärare arbetar du utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bl.a. för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva förskoleklassverksamhet under skoldagen men du kommer även att jobba på fritids.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare till förskoleklass och fritidshem

 • Verksamhetsutvecklare vik

  Publiceringsdatum: 2018-06-08

  Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara förvaltning och utveckling av verksamhetssystemet ProCapita/Lifecare samt utvecklandet av socialnämndens kvalitetsledningssystem. Statistik, webbutveckling och ansvar för arkivet är arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Du kommer i hög utsträckning att samverkan med interna och externa aktörer. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid.

  Ansök om tjänsten - Verksamhetsutvecklare vik

 • Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor

  Publiceringsdatum: 2018-05-14

  Som specialistsjuksköterska inom hemsjukvård är du van att arbeta självständigt, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonal, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, behandlingar och handleda omsorgspersonal. Du kommer också delta i vårdplaneringar och i upprättandet av samordnad vårdplanering. Erfarenhet av området krävs. Journal för vi i vårt verksamhetssystem Procapita.

  Ansök om tjänsten - Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor