Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Korttidsvikarier inom förskola, skola, fritidshem

  Publiceringsdatum: 2017-09-06

  Barn- och utbildningsnämnden har behov av korttidsvikarier som med kort varsel kan vikariera inom förskola, grundskola eller fritidshem. Arbetet kan variera i omfattning från några timmar per dag till längre vikariat. Att arbeta i barn-/elevgrupp innebär bland annat: • Att leda och organisera i barn-/elevgruppen. • Att lyssna av ordinarie personal vad som ska göras under arbetsdagen. • Att hålla lektioner i olika ämnen som svenska, idrott, matematik samt hem- och konsumentkunskap. • Att exempelvis leka, sjunga, spela spel, samtala, gymnastisera, gå på skogspromenad, påklädning, blöjbyten, hjälpa till vid toalettbesök, utomhusvistelse etc.

  Ansök om tjänsten - Korttidsvikarier inom förskola, skola, fritidshem

 • Specialistsjuksköterska med inriktning hemsjukvård

  Publiceringsdatum: 2017-09-04

  Som specialistutbildad sjuksköterska är du van att arbeta självständigt, i nära samarbete med vårdpersonal, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, prioriteringar, behandlingar och handleda omsorgspersonal. Journal för vi i vårt verksamhetssystem Procapita

  Ansök om tjänsten - Specialistsjuksköterska med inriktning hemsjukvård