Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Undersköterska till särskilt boende i Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-01-16

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska till särskilt boende i Jokkmokk

 • Undersköterskor vik till särskilt boende i Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-01-16

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor vik till särskilt boende i Jokkmokk

 • Vaktmästare/Allt-i-all till Arctic Camp Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-01-16

  Du kommer ha din anställning på Arctic Camp Jokkmokk och arbeta med vaktmästeri-, underhåll- och städarbete samt övrigt förekommande arbetsuppgifter på campingområdet. Din arbetstid är förlagd till dagtid under veckodagar, men viss kvälls-, helg och jourarbete kan förekomma.

  Ansök om tjänsten - Vaktmästare/Allt-i-all till Arctic Camp Jokkmokk

 • Undersköterskor/vårdbiträden korttidsvik till särskilt boende i Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-01-16

  I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar. Som korttidsvikarie planerar du själv in den tid du vill arbeta i Time Care Pool. Din tillgänglighet matchas mot arbetsplatsernas vikariebehov. Möjlighet till arbete beror på hur flexibel du är i din tillgänglighet.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor/vårdbiträden korttidsvik till särskilt boende i Jokkmokk

 • Återvinningsarbetare

  Publiceringsdatum: 2018-01-10

  Du kommer att ha din tjänst inom avfallshantering men du kommer i din tjänst att jobba inom flera av gatukontorets ansvarsområden utifrån de säsongbetonade behov som föreligger. Du kommer tillsammans med dina kollegor att ansvara för avfallshantering med transporter, samt mottagandet på vår miljöstation i Vuollerim 1 dag i veckan. Men kommer även arbeta inom Drift och underhåll av inom såväl kommunalt vatten och avlopp samt våra verk. Beredskap kan ingå i tjänsten.

  Ansök om tjänsten - Återvinningsarbetare

 • Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård/hemsjukvård, sommaren 2018

  Publiceringsdatum: 2018-01-10

  Socialtjänsten i Jokkmokks kommun arbetar utifrån ett salutogent arbetssätt där kunden står i centrum. Vi strävar efter att varje person ska få: Inflytande, trygghet, respektfullt bemötande och en meningsfull vardag. Utifrån detta söker vi dig som är positiv, kreativ, ansvarstagande och framförallt har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Hälso- och sjukvårdsenheten har ett nära samarbete och alla legitimerade och undersköterska i hemsjukvården träffas dagligen för planering av arbetsdagen. Vi anställer fortlöpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.

  Ansök om tjänsten - Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård/hemsjukvård, sommaren 2018

 • Undersköterska, hemtjänst i ordinärt boende Vuollerim

  Publiceringsdatum: 2018-01-09

  I arbetsuppgifterna i hemtjänsten ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt, inköp, matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Schemaläggningssystemet Time Care används. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska, hemtjänst i ordinärt boende Vuollerim

 • Undersköterskor vik, hemtjänst i ordinärt boende Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-01-09

  I arbetsuppgifterna i hemtjänsten ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt, inköp, matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Schemaläggningssystemet Time Care används. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor vik, hemtjänst i ordinärt boende Jokkmokk

 • Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

  Publiceringsdatum: 2018-01-08

  Som verksamhetschef arbetar du på uppdrag av socialnämnden och rapporterar till socialchef. Du ingår i Socialtjänstens ledningsgrupp. Som verksamhetschef har du ett samlat ledningsansvar för verksamheten utifrån hälso- och sjukvårds-lagen 2017:30, fastställda styrdokument som exempelvis strategisk plan, riktlinjer och rutiner inom tilldelad budgetram. Du ska säkra och följa upp nämndens utvecklingsbehov och kvalitetsutveckling genom dialog med övrig ledning och medarbetare. Samt omvärldsbevakning i takt med ändrad lagstiftning och rådande evidens. Du har ansvar för det driften inom enheterna så som övergripande planering, genomförande och uppföljning samt ekonomiska resultat utifrån fastlagd budget. Du har ett samlat ansvar för enheternas leveransförmåga Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, budget och personal inom områden så som hälso- och sjukvårdsteam, korttidspool och vaktmästare.

  Ansök om tjänsten - Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

 • Undersköterska till vår sameprofilerade avdelning Giedde

  Publiceringsdatum: 2018-01-04

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska till vår sameprofilerade avdelning Giedde

 • Verksamhetschef Biståndsenheten

  Publiceringsdatum: 2017-12-21

  Du som söker uppdraget ska ha erfarenhet av ledarskap inom socialt arbete. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta med andra enheter inom avdelningen och förvaltningen. Samverkan sker även med andra interna och externa samarbetspartners. Som verksamhetschef har du ett självständigt ansvar för personal, ekonomi och utvecklingsarbete i dina verksamheter. Vi planerar för att inrätta stödfunktioner i form av en verksamhetsutvecklare samt en 1:e socialsekreterare. Du är närmast underställd socialchef.

  Ansök om tjänsten - Verksamhetschef Biståndsenheten

 • Verksamhetsutvecklare vik.

  Publiceringsdatum: 2017-12-15

  Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara förvaltning och utveckling av verksamhetssystemet ProCapita samt utvecklandet av socialnämndens kvalitetsledningssystem. Statistik, webbutveckling och ansvar för arkivet är arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Du kommer i hög utsträckning att samverkan med interna och externa aktörer. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid.

  Ansök om tjänsten - Verksamhetsutvecklare vik.

 • Socialsekreterare

  Publiceringsdatum: 2017-12-07

  Du kommer att arbeta med att utreda, bedöma behov samt fatta beslut om insatser för brukaren i form av stöd, vård och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I arbetsuppgifterna ingår det även att utreda rätten till ekonomiskt bistånd samt fatta beslut om detta . En stor del av arbetet innebär samarbete och samverkan med andra vårdgivare både internt och externt. Viktigt är också att aktivt delta i enhetens utvecklingsarbete. Arbetsgruppen har ett nära samarbete med sektionens utförarverksamheter som erbjuder insatser på hemmaplan. I arbetet ingår beredskap. Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.

  Ansök om tjänsten - Socialsekreterare