EKO-kommun

Jokkmokks kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner och har skrivit på Borgmästaravtalet.

Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om 20 % minskning av CO2 till 2020. Syftet med avtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå. Avtalet är öppet för alla typer av kommuner, små som stora. Läs mer om avtalet

På den här länken kan de se en film om motiveringen till varför det är så viktigt för oss att arbeta med dessa frågor.


Publicerad: 2014-10-16 09:23. Ändrad: 2014-10-16 09:25.