Miljö & Energi

Vår miljö är viktig. Med stöd av såväl lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som genom politiska målsättningar värnar vi om den.

Miljökontoret arbetar med frågor inom miljö och hälsa i Jokkmokks kommun. Där söker du tillstånd som rör miljö- och hälsoskyddsområdet. Du även få information och råd om vilka regler som gäller för dig som privatperson eller som företagare.


Publicerad: 2014-04-30 16:22. Ändrad: 2014-04-30 16:23.