Specialkost

Information angående specialkost för Jokkmokks kommuns skolor höstterminen 2015

För de barn/elever som av olika anledningar inte kan äta den ordinarie kosten finns det möjlighet att få specialkost serverad. Specialkost kan erbjudas till barn/elever med livsmedelsallergier och intoleranser eller till elever som på grund av andra medicinska skäl behöver anpassad kost. 
 
För att få specialkost av medicinska skäl i Jokkmokk kommuns skolor/förskolor krävs från och med höstterminen 2015 intyg från läkare, dietist eller sjuksköterska. Undantag är laktosintolerans, där ifyllt formulär med förälders underskrift gäller. Formuläret lämnas till Matpolen.
Formuläret ska förnyas en gång per år i samband med läsårsstart. Intyg från läkare, dietist eller sjuksköterska förnyas vid behov utifrån medicinsk bedömning.
 
Specialkost kan även erbjudas för religiösa skäl - vid samråd med förälder lämnas information om möjligheterna att tillgodose barnens behov av och önskemål om den aktuella kosten. 
 

Publicerad: 2014-12-15 16:42. Ändrad: 2015-08-11 10:53.

Blanketter

Intyg specialkost