Sameskolan

I skollagen fastslås att samers barn får fullgöra sin skolplikt i sameskolan istället för den kommunala grundskolan.

Sameskolan, som är en skild verksamhet från den kommunala, omfattas av skolåren förskoleklass till åk.6 och är en skolform likvärdig med grundskolan men utformad och profilerad efter samernas behov av en utbildning som tillvaratar och utvecklar det samiska språket och kulturarvet.
Sameskolstyrelsen följer kommunens riktlinjer gällande taxor och tillämplingsregler.

 

I läroplanen föreskrivs målen för undervisningen i sameskolan. 
 
Utöver grundskolans mål ska sameskolan ansvara för att varje elev efter genomgången sameskola:
  1. är förtrogen med det samiska kulturarvet
  2. kan tala, läsa och skriva på samiska

Enligt sameskolförordningen ska undervisningen ges på samiska och svenska samt ämnet samiska förekomma i samtliga årskurser.

Regeringen har fastställt en timplan för sameskolan. Timplanen anger den minsta garanterade undervisningstid som ska erbjudas eleverna i årskurserna 1-6.
De kursplaner som fastslagits för grundskolan ska tillämpas också i sameskolan. Skolverket har fastställt en kursplan i samiska. Målen att uppnå i detta språk är skrivna för de elever som har samiska som första språk och dels för de elever som har samiska som andra språk.
 
Kursplanen är översatt till nord, lule- och sydsamiska. Undervisning vid sameskolorna sker på dessa dialekter.

Ansökan till sameskolan sker via sameskolstyrelsen


Publicerad: 2014-07-17 10:38. Ändrad: 2015-06-29 15:51.

Kontakt

Köpmangatan 4
962 32 JOKKMOKK
0971-104 06
sameskolan.jokkmokk@sameskolstyrelsen.se