Ledighet

I Sverige gäller skolplikten och därför måste barn från åk. 1 - 9 ansöka om ledighet. Mer information om detta kan du läsa om här

Enligt 7 kapitlet 18 § skollagen får en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

För ledighet som gäller 1-10 dagar beslutar elevens mentor om detta kan beiljas ellerej. Från 10 dagar och uppåt behöver ansökan styrkas av både mentor och rektor. ansökan kan lämnas direkt till mentor, rektor eller skolexpeditionen.
Tänk på att barnen går miste om undervisning när de är borta. Försök att lägga ledighet och semester under barnens lovdagar.

Publicerad: 2014-07-01 17:56. Ändrad: 2014-07-01 17:57.

Blanketter

Ansök om ledighet för ditt barn hittar du här:

PDF

 

Socialtjänstens Blogg