Ledighet

I Sverige gäller skolplikten och därför måste barn från åk. 1 - 9 ansöka om ledighet.

Enligt 7 kapitlet 18 § skollagen får en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

För ledighet som gäller 1-10 dagar beslutar elevens mentor om detta kan beiljas ellerej. Från 10 dagar och uppåt behöver ansökan styrkas av både mentor och rektor. ansökan kan lämnas direkt till mentor, rektor eller skolexpeditionen.
Tänk på att barnen går miste om undervisning när de är borta. Försök att lägga ledighet och semester under barnens lovdagar.

Publicerad: 2014-07-01 17:56. Ändrad: 2014-07-01 17:57.

Blanketter

Ansök om ledighet för ditt barn hittar du här:

PDF