Grundskola & förskoleklass

I Jokkmokks kommun finns totalt 6 grundskolor från förskoleklass till åk9. Läs mer om de olika skolorna i menyn till vänster.

Börja förskoleklass

Förskoleklass är en frivillig skolform. Ditt barn har rätt att börja i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Enligt skollagen ska den omfatta minst tre timmar per dag. I Jokkmokk har vi förskoleklass fem timmar per dag. Barnen äter lunch utan kostnad. Tiden i förskoleklass är avgiftsfri.
 
Om din 6-åring behöver omsorg efter skoldagen kan han/hon skrivas in vid skolbarnomsorg (fritids). Fritidshemmens lokaler är ofta integrerade med förskoleklassen. Förskollärare samverkar med fritidspedagoger och lärare i grundskolan omkring barnens omsorg och utveckling. Tiden i fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd. Läs mer under Fritidshem.

Börja grundskolan

Skolplikten börjar det år ditt barn fyller 7 år. Ingen särskild anmälan krävs. Om ditt barn ska börja skolan först i årskurs 1 eller om du önskar byta grundskola i kommunen måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan.
 
Om det finns särskilda skäl kan vårdnadshavaren ansöka om att barnet ska börja skolan vid 8 års ålder.


Publicerad: 2014-07-01 17:57. Ändrad: 2015-11-26 10:37.

Kontakt

Västra Skolan

Åsgatan 4, 962 32 Jokkmokk

Rektor 0971-17252
Sjukanmälan 0971-17253
Expedition 0971-17251/17205

Vuollerim skola

Bodenvägen 37, 960 30 Vuollerim

Rektor 0971-17250
Sjukanmälan 0971-17352
Expedition 0971-17251/17205

Porjus skola

Vintervägen 2, 982 60 Porjus

Rektor 0971-17252
Sjukanmälan 0971-17347
Expedition 0971-17251/17205

Östra skolan

Kyrkogatan 4, 962 31 Jokkmokk

Rektor 0971-17216
Sjukanmälan 0971-17222
Personalrum 0971-17224
Expedition 0971-17215

Jokkmokk sameskola

Köpmangatan 4, 962 32 Jokkmokk
Länk till hemsidan för kontaktuppgifter

Vuollerims Friskola

Björkvägen 21, 960 30 Vuollerim
Länk till hemsidan för kontaktuppgifter

 

Socialtjänstens Blogg

Länk till Facebook Jokkmokk