Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då de fyller 13 år.

Uppgiften är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Fritidshem finns i anslutning till respektive skola.

Ansökan & uppsägning av plats

Plats i fritidshem kan tilldelas när anmälan inkommit och antecknats.
Ansökningsblanketten finner ni till höger i menyn. 
Välkomna att lämna in din ansökan till skolexpeditionen.
Då någon av vårdnadshavarna är arbetssökande eller är föräldraledig med yngre syskon får platsen nyttjas högst 10 timmar per vecka. Avgift tas ut med 3/8 av maxtaxans belopp.
 
Uppsägning av plats kan ni läsa mer om här
I Jokkmokks kommun finns fritids vid Västra skolan, Porjus skola, Vuollerim skola samt Sameskolan. På västra skolan finnas två avdelningar, Glaciären och Syd.

Läs mer om avgifter eller vilka skyldigheter du som förälder har att anmäla förändringar i inkomst, familjeförhållanden eller vistelsetid i menyn till vänster


Publicerad: 2014-07-01 17:53. Ändrad: 2014-07-01 17:53. Ansvarig: Annika Fredriksson

Kontakt

Västra skolans expedition
Åsgatan 4
962 32 JOKKMOKK
0971-170 00 - kommunens växel

Personal

Helen Isaksson Spik
Rektor
0971-172 52, 070-381 07 24
Helen.Isaksson@jokkmokk.se

Monica Åhman Fjellström
Förskolechef/rektor
0971-17250, 070-2258552
Monica.Ahman@jokkmokk.se

Magdalena Johansson
Skolassistent
0971-172 51
Magdalena.Johansson@jokkmokk.se

Emmelie Stuge
Skolassistent
0971-172 05
Emmelie.Stuge@jokkmokk.se