Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Detta vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen.
    Vi vill skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer ska känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.
    Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.


Publicerad: 2015-10-07 14:03. Ändrad: 2016-04-28 13:05.

 

Socialtjänstens Blogg