Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Undersköterska inom hemtjänst i ordinärt boende

  Publiceringsdatum: 2017-06-21

  I arbetsuppgifterna i hemtjänsten ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt, inköp, matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Schemaläggningssystemet Time Care används. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska inom hemtjänst i ordinärt boende

 • Undersköterska, inriktning funktionshinder

  Publiceringsdatum: 2017-06-20

  Arbetet som undersköterska består i att ge stöd och god livskvalité till våra brukare i vardagen, utifrån individuella behov. I arbetet ingår att hjälpa och stödja brukare oavsett om det handlar om praktisk hjälp i hemmet eller att planera och strukturera dygnet och dess händelser. Stödet byggs på en gemensam planering och utförs tillsamman med brukaren, utifrån biståndsbeslut via LSS. Del i arbetet består även av planering i it system, genomförandeplaner och dokumentation. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls, natt- och helgarbete. Schemaläggningssystemet Time Care används. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska, inriktning funktionshinder

 • Vaktmästare vik

  Publiceringsdatum: 2017-06-20

  Du kommer ha din anställning på Socialtjänsten och arbeta med vaktmästeri-, underhåll- och städarbete samt övrigt förekommande arbetsuppgifter på din arbetsplats som är socialtjänstens vård- och omsorgsboenden. Din arbetstid är förlagd till dagtid.

  Ansök om tjänsten - Vaktmästare vik

 • Förskollärare/Fritidspedagog

  Publiceringsdatum: 2017-06-13

  Som Förskollärare/fritidspedagog arbetar du utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bl.a. för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva förskoleklassverksamhet under skoldagen men du kommer även att jobba på fritids. Vid eventuell avsaknad av behörighet tidsbegränsas anställningen t.o.m 2017-12-21 Det är då meriterande att ha erfarenhet av arbete med barn.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare/Fritidspedagog

 • Undersköterskor, hemtjänst i ordinärt boende vik

  Publiceringsdatum: 2017-06-09

  I arbetsuppgifterna i hemtjänsten ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt, inköp, matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Schemaläggningssystemet Time Care används. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor, hemtjänst i ordinärt boende vik

 • Undersköterskor, hemtjänst i ordinärt boende

  Publiceringsdatum: 2017-06-09

  I arbetsuppgifterna i hemtjänsten ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt, inköp, matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Schemaläggningssystemet Time Care används. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor, hemtjänst i ordinärt boende

 • Vikarier/handledare till HVB-hem samt stödboende för ensamkommande barn

  Publiceringsdatum: 2017-06-05

  Utgångspunkten för arbetet med ungdomarna är visionen ”lärande för livet”. Som handledare stödjer du ungdomarna i första hand i deras hemmiljö. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att du är kontaktperson till en eller flera av ungdomarna, där du ansvarar för att ungdomarna får kunskap om olika områden enligt en modell där barnets behov står i centrum. I dina arbetsuppgifter ingår även inköp, matlagning, städning och läxläsning. Till viss del kommer du även att fungera som stöd för ungdomarna utanför boendet tex i skol- och arbetsmiljö samt under deras fritid. Arbetet utförs på schema vilket innebär att du arbetar dagtid, kvällar och helger. I arbetet ingår också sovande jour på arbetsplatsen samt beredskap i hemmet.

  Ansök om tjänsten - Vikarier/handledare till HVB-hem samt stödboende för ensamkommande barn