Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Undersköterska/vårdbiträde korttidspool

  Publiceringsdatum: 2018-03-13

  I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt, inköp, matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska/vårdbiträde korttidspool

 • Sommarvikarier till enheten Funktionsnedsättning

  Publiceringsdatum: 2018-03-12

  Det finns två gruppbostäder, Örnen och Skogsgläntan, med vardera 4 respektive 5 boende. Vi handleder och stöttar de boende med allt som vardagen tillhör, t ex omvårdnad, inköp, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Allt med syfte att ge brukaren en god livskvalité med möjlighet att utveckla sina färdigheter. Här ingår du i ett arbetslag men det är viktigt att du kan arbeta självständigt. Din arbetstid är förlagd till dag, kväll, helg samt sovande jour. Vi söker dig som är positiv, kreativ och ansvarstagande. Dagcenter är en daglig verksamhet med syfte att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. Verksamheten är öppen dagtid under vardagar. Vi söker dig som är positiv, kreativ, aktiv och handlingskraftig. Du ska nämligen hjälpa till att planera och genomföra olika aktiviteter för brukarna i sommar. Inom socialpsykiatrin jobbar du som boendestödjare med att ge stöd till våra brukare i vardagen oavsett om det handlar om praktisk hjälp i hemmet eller att planera och strukturera dygnet och dess händelser. Det kan innebära att ni hjälps åt att städa, planera veckans måltider, göra inköp eller att sitta ner och prata en stund. Stödet bygger på gemensam planering och utförs tillsammans med brukaren med syfte att öka självständigheten. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Här ser vi gärna att du är en mogen, självständig och ansvarstagande person. Vi erbjuder även personlig assistans till två kvinnliga brukare till vilka vi söker kvinnlig personal. Som personlig assistent arbetar du i personens hem med vård- och omsorgsarbete samt allt som hör hemmet till; städ, tvätt, matlagning och självklart att skapa en meningsfull vardag för brukaren. Arbetet är schemalagt till dag, kväll, helg men även dygnsjobb kan förekomma. Du bör vara beredd på att mestadels arbeta självständigt, därför behöver du vara mogen och ansvarstagande.

  Ansök om tjänsten - Sommarvikarier till enheten Funktionsnedsättning

 • Specialistsjuksköterska inriktning distriktsvård alternativt vård av äldre

  Publiceringsdatum: 2018-03-07

  Som specialistsjuksköterska inom hemsjukvård är du van att arbeta självständigt, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonal, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, behandlingar och handleda omsorgspersonal. Du kommer också delta i vårdplaneringar och i upprättandet av samordnad vårdplanering. Erfarenhet av området krävs. Journal för vi i vårt verksamhetssystem Procapita.

  Ansök om tjänsten - Specialistsjuksköterska inriktning distriktsvård alternativt vård av äldre

 • Parkarbetare sommaren 2018

  Publiceringsdatum: 2018-03-01

  Som Parkarbetare kommer du huvudsakligen att arbeta med skötsel av grönytor, lekparker samt plantering och daglig tillsyn av blommor i kommunen. Arbetet kan innebära arbetsledning av skolungdom. Du kommer också att utföra andra arbetsuppgifter inom gatukontorets verksamhetsområde.

  Ansök om tjänsten - Parkarbetare sommaren 2018

 • Kommunalarbetare sommaren 2018

  Publiceringsdatum: 2018-03-01

  Som kommunalarbetare kommer du huvudsakligen att arbeta med nybyggnationer av kommunens vatten och avloppsledningssystem. Gatukontoret ansvarar för Jokkmokks kommuns alla grönytor, vägnät samt sophantering där vissa arbetsuppgifter kan förekomma.

  Ansök om tjänsten - Kommunalarbetare sommaren 2018

 • Bemannings- och rekryteringsassistenter

  Publiceringsdatum: 2018-03-01

  Som anställd i teamet för bemanning och rekrytering så arbetar du med allt från rekrytering av nya timvikarier till bemanningsplanering i Time Care Pool. I ditt team ingår även korttidspoolen som du planerar och bokar in arbetspassen för. I tjänsten ingår även att ansvara för rekrytering, introduktion, upprättande av anställningsbekräftelser samt utbildning i Time Care Pool. Övriga arbetsuppgifter är bland annat kontroll av LAS-dagar, introduktionsplanering i samråd med verksamheterna och chefsstöd i olika frågor, t ex kompensförsörjning. Viss helgberedskap ingår i tjänsten.

  Ansök om tjänsten - Bemannings- och rekryteringsassistenter

 • Undersköterskor och vårdbiträden semvik ordinärt boende

  Publiceringsdatum: 2018-02-20

  I arbetsuppgifterna i hemtjänsten ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt, inköp, matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Schemaläggningssystemet Time Care används. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor och vårdbiträden semvik ordinärt boende

 • Undersköterskor och vårdbiträden, semvik Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-02-15

  Vi söker undersköterskor och vårdbiträden till Kaitumgården i Jokkmokk inför ordinarie personals sommarsemestrar. I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete samt enbart nattarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor och vårdbiträden, semvik Jokkmokk

 • Undersköterskor och vårdbiträden, semvik Porjus o Vuollerim

  Publiceringsdatum: 2018-02-12

  I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls-, natt- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor och vårdbiträden, semvik Porjus o Vuollerim

 • Sjuksköterska natt vik

  Publiceringsdatum: 2018-01-30

  Som Sjuksköterska på natten ska du utföra sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, behandlingar, handleda omsorgspersonal och även delta i specifikt omvårdnadsarbete i samarbete med övrig nattpersonal. Arbetet är självständigt men ställer krav på god förmåga att hämta information och överrapportera till kollegor före och efter arbetspassen. Journal för vi i vårt verksamhetssystem Procapita

  Ansök om tjänsten - Sjuksköterska natt vik