Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Detta vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen.
    Vi vill skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer ska känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.
    Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.


Publicerad: 2015-10-07 14:03. Ändrad: 2016-04-28 13:05.

 

UNDERSKÖTERSKA TILL FJÄLLBACKENS FÖRSKOLA

Vi söker dig som vill arbeta i arbetslag på Fjällbackens förskola med ett barn som har diabetes. Du ansvarar för barnets tillsyn och egenvård under hela dagen.

Vi ser gärna att du som söker är utbildad undersköterska eller barnskötare, har erfarenhet av att arbeta med barn, har kunskaper och erfarenheter av diabetes. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan senast 2017-01-26. Mer info och ansökan: www.offentligajobb.se

 

HANDLEDARE TILL HVB-HEM FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

Utgångspunkten för arbetet med ungdomarna är visionen ”lärande för livet”. Som handledare stödjer du ungdomarna i första hand i deras hemmiljö. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att du är kontaktperson till en eller flera av ungdomarna, där du ansvarar för att ungdomarna får kunskap om olika områden enligt en modell där barnets behov står i centrum. I dina arbetsuppgifter ingår även inköp, matlagning, städning och läxläsning. Till viss del kommer du även att fungera som stöd för ungdomarna utanför boendet tex i skol- och arbetsmiljö samt under deras fritid. Arbetet utförs på schema vilket innebär att du arbetar dagtid, kvällar och helger. I arbetet ingår också sovande jour på arbetsplatsen samt beredskap i hemmet.

Ansökan senast 2017-02-20. Mer info och ansökan: www.offentligajobb.se

 

SPECIALPEDAGOG/LÄRARE

Nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta utveckla vår skola som är en F-5 skola på ca 150 elever. Våra utvecklingsområden kommande terminer är bland annat jämställdhet och likabehandling. Du ingår i skolans specialpedagogiska team samt elevhälsoteam och arbetar kring elever i behov av särskilt stöd. På skolnivå arbetar du utifrån elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag tillsammans med elevhälsoteam och skolledning. Arbetet består av stöd till enskilda elever men också stöd i grupp, handledning av pedagoger, utveckla lärmiljöer tillgängliga för alla, kartlägga/utreda elevers behov, vara behjälplig i att utforma åtgärdsprogram och extra anpassningar. 

Ansökan senast 2017-02-03. Mer info och ansökan: www.offentligajobb.se

 

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA

Som specialistutbildad sjuksköterska är du van att arbeta självständigt, i nära samarbete med vårdpersonal, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, prioriteringar, behandlingar och handleda omsorgspersonal. Journal för vi i vårt verksamhetssystem Procapita

Ansökan senast 2017-02-05. Mer info och ansökan: www.offentligajobb.se

 

FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST INOM HSL/HEMSJUKVÅRD - SOMMARVIKARIAT

Sjukgymnast/fysioterapeut arbetar självständigt i nära samarbete med vårdpersonalen. I arbetet ingår sedvanliga uppgifter utifrån ditt uppdrag där du ska kunna utföra bedömningar och handleda personal.Vi söker en positiv, kreativ, kompetent och ansvarstagande person som tycker om att arbeta med äldre- och funktionshindrade. Du bör ha pedagogisk förmåga, kunna organisera, ha förmåga att planera, prioritera och initiera aktiviteter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Ansökan senast 2017-02-13. Mer info och ansökan: www.offentligajobb.se

 

FYRA UNDERSKÖTERSKOR TILL PERSONALPOOLEN

I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt, inköp, matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar. Poolavtalet gäller vilket innebär att arbetet kan behöva utföras i hela socialtjänsten.

Ansökan senast 2017-02-20. Mer info och ansökan: www.offentligajobb.se

 

UPPHANDLINGSCONTROLLER/INKÖPSANSVARIG

I rollen som upphandlingscontroller kommer du att självständigt planera, genomföra och följa upp nämndsövergripande upphandlingar av varor och tjänster. Du kommer även att arbeta som internkonsult åt kommunens olika verksamheter, ge råd och stöd i upphandlingsfrågor samt på uppdrag genomföra specifika upphandlingar inom kommunkoncernen och samordnande upphandlingar inom Lapplands kommunalförbund. I rollen ingår också att ansvara för uppföljning av ingångna avtal, avtalstrohet mot leverantörer och ramavtal. Vidare kommer du att delta i utveckling och effektivisering av kommunens upphandlingsverksamhet.

Ansökan senast 2017-02-20. Mer info och ansökan: www.offentligajobb.se

 

SEMESTERVIKARIER FÖR UNDERSKÖTERSKOR OCH VÅRDBITRÄDEN

Vi söker semestervikarier för sommaren 2017 för placering vid Kaitumgården Jokkmokk, Bjärkagården Vuollerim eller Pionjären Porjus, inom särskilt vård och omsorgsboende
I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. 

Ansökan senast 2017-03-19. Mer info och ansökan: www.offentligajobb.se

 

Socialtjänstens Blogg