Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Verksamhetsutvecklare vik.

  Publiceringsdatum: 2017-12-15

  Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara förvaltning och utveckling av verksamhetssystemet ProCapita samt utvecklandet av socialnämndens kvalitetsledningssystem. Statistik, webbutveckling och ansvar för arkivet är arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Du kommer i hög utsträckning att samverkan med interna och externa aktörer. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid.

  Ansök om tjänsten - Verksamhetsutvecklare vik.

 • Socialsekreterare

  Publiceringsdatum: 2017-12-07

  Du kommer att arbeta med att utreda, bedöma behov samt fatta beslut om insatser för brukaren i form av stöd, vård och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I arbetsuppgifterna ingår det även att utreda rätten till ekonomiskt bistånd samt fatta beslut om detta . En stor del av arbetet innebär samarbete och samverkan med andra vårdgivare både internt och externt. Viktigt är också att aktivt delta i enhetens utvecklingsarbete. Arbetsgruppen har ett nära samarbete med sektionens utförarverksamheter som erbjuder insatser på hemmaplan. I arbetet ingår beredskap.

  Ansök om tjänsten - Socialsekreterare

 • Fastighetstekniker

  Publiceringsdatum: 2017-12-05

  Som fastighetstekniker arbetar du med utveckling, drift, skötsel och underhåll av kommunala fastigheter och tillhörande anordningar. Moderna fastigheter har avancerade, datorstyrda system för att inomhusklimatet ska vara behagligt, samtidigt som energiförbrukningen ska hållas så låg som möjligt. Som fastighetstekniker ansvarar du för drift, skötsel och underhåll av fastigheter och fastigheternas tekniska system. Det innebär att du ansvarar för att exempelvis värme och ventilation fungerar väl. I jobbet ingår också att sköta värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning. I tjänsten ingår beredskap enligt beredskapsschema som görs i samarbete med det kommunala bostadsbolaget AB Jokkmokkshus. Som fastighetstekniker så blir du en av nyckelpersonerna i energiprojektet för att säkerställa besparingar under och efter projektet.

  Ansök om tjänsten - Fastighetstekniker

 • Sjukgymnast/Fysioterapeut

  Publiceringsdatum: 2017-11-27

  Sjukgymnast/fysioterapeut arbetar självständigt i nära samarbete med arbetsterapeut, sjuksköterska, vård- och omsorgspersonal, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga uppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, rehabiliteringar, hjälpmedelsförskrivning och handleda omsorgspersonal. Du kommer också delta i planeringar vid utskrivning från slutenvård och i upprättandet av samordnad vårdplanering. Erfarenhet av området krävs.

  Ansök om tjänsten - Sjukgymnast/Fysioterapeut

 • Undersköterska natt

  Publiceringsdatum: 2017-11-17

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med natt- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska natt

 • Undersköterska, Kaitumgården

  Publiceringsdatum: 2017-11-17

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska, Kaitumgården