Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Undersköterska till särskilt boende

  Publiceringsdatum: 2017-10-19

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska till särskilt boende

 • Förskollärare

  Publiceringsdatum: 2017-10-10

  Nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta utveckla våra förskolor. Vi har under de senaste åren utvecklat en ”verksamhetsidé” där ett medforskande och projekterande arbetssätt förespråkas samt att lärmiljön är den tredje pedagogen. Utvecklingsområde under kommande terminer är bland annat hållbar utveckling/framtid och jämställdhet. Placering Jokkmokk. Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och ”verksamhetsidén”. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare

 • Undersköterska 80% natt

  Publiceringsdatum: 2017-10-04

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med natt- och helgarbete

  Ansök om tjänsten - Undersköterska 80% natt

 • Undersköterska 100% Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2017-09-27

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. I tjänsten ingår rehabiliterings träning med brukarna. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska 100% Jokkmokk

 • Kortidsvikarier undersköterskor och vårdbiträden

  Publiceringsdatum: 2017-09-22

  I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar. Som korttidsvikarie planerar du själv in den tid du vill arbeta i Time Care Pool. Din tillgänglighet matchas mot arbets-platsernas vikariebehov. Möjlighet till arbete beror på hur flexibel du är i din tillgänglighet.

  Ansök om tjänsten - Kortidsvikarier undersköterskor och vårdbiträden

 • Specialistsjuksköterska med inriktning hemsjukvård

  Publiceringsdatum: 2017-09-04

  Som specialistutbildad sjuksköterska är du van att arbeta självständigt, i nära samarbete med vårdpersonal, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, prioriteringar, behandlingar och handleda omsorgspersonal. Journal för vi i vårt verksamhetssystem Procapita

  Ansök om tjänsten - Specialistsjuksköterska med inriktning hemsjukvård