Samiska aktörer vill göra Jåhkåmåhke/Jokkmokk till internationellt centrum för samiska upplevelser

Ett samiskt besöksnäringskluster med ett 15-tal aktörer har formaliserat sin samverkan för att tillsammans bidra till att öka antalet internationella besökare i kommunen. –Tillsammans utvecklar de nya produkter som paketeras tillsammans under samiska teman. Paketen ska enkelt kunna köpas genom gemensamt digitalt bokningsverktyg och upplevas på plats redan i sommar, säger Petra Holmbom, affärsutvecklare på Destination Jokkmokk.

Taggar:

Den internationella efterfrågan vad gäller mötet med den samiska kulturen är större än vad dagens tillgängliga utbud svarar upp mot. Det är dessutom svårt för besökaren att hitta de genuina och autentiska upplevelserna. Detta ska initiativet försöka råda bot på.

Kommunen Jokkmokk har en fantastisk bredd av samiska aktörer som vill levandegöra det arktiska urfolkets unika kultur och livsstil för besökare plus en unik samarbetskultur. Detta sammantaget skapar förutsättningar att göra verklighet av affärsmöjligheterna samtidigt som man sätter Jokkmokk som centrum för samiska upplevelser på världskartan, menar Hansi Gelter som leder den kreativa processen för att forma samverkansstruktur och utveckla produktinnehållet.

Nätverket menar att detta initiativ även kommer öka synligheten och attraktiviteten för den arktiska delen av Sverige, resmålet Swedish Lapland samt det egna landområdet Sápmi.

Den erfarne Hansi, som både är docent i upplevelseproduktion och ekoturismföretagare, vill inte i detta avslöja upplägget för hur man kommer paketera de tematiska upplevelseprogrammen som ska finnas ute redan till sommarens gäster.

Upplägg och innehåll får alla ta del av då det ligger ute på nätet, säger den entusiastiske processledaren, men delar samtidigt med sig av en grundläggande princip:

Genom att aktörerna på våra träffar lär sig mer om bland annat guidning och tar in lärandet som en naturlig del av sin produkt ökar man det kulturella mervärdet. Det stärker attraktion, konkurrenskraft samt möjligheten att både få ut ett högre pris för sin produkt samt att sälja mer.

Per Niila Stålka, Stoorstålka lovordar Hansis insats:

Han knyter ihop oss med sin struktur och bärande samverkansidé. Det gör att vi inte pratar om samverkan utan ”gör det” istället.

Jokkmokk lockar många långväga gäster, men Lotta Stoor, Stoorstålka påminner om fler mindre omnämnda målgrupper för initiativet:

Många samer från hela världen kommer till Jokkmokk för att turista plus att kommunens egna samiska invånare är en naturlig och stor del av samhället. Det gör det viktigt att Sápmi är tydligt närvarande och synligt i Jokkmokk – att det samiska är norm precis som det svenska, menar Lotta Stoor, Stoorstålka.

Ett klassiskt – äntligen!, utbrister Annelie Päiviö, ägare av Hotell Akerlunds, på frågan om vikten och nyttan av det formaliserade nätverket kring samiska upplevelser.

Trots att man känner varandra sedan tidigare, så har man ändå inte koll på vad alla har möjlighet att leverera och bidra med i ett större perspektiv. 

Det är helt rätt timing. I Jokkmokk finns så många fantastiska samiska företagare som också har förtroende för varandra. Det är viktigt för att man ska kunna paketera sig med varandra och rekommendera sina besökare vidare, menar Christina Kuhmunen, Sameslöjdsstiftelsen Sámi Duodji.

Som enmansföretagare är det viktigt med samarbeten, då man blir en del av en större helhet, säger fotografen Maria Klang.

Petra Holmbom, Destination Jokkmokk som samlat aktörerna och projektleder initiativet:

Genom det regionala strukturfondsprojektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland har Destination Jokkmokk resurser att genomföra tematiskt riktade utvecklingsinsatser inom produktutveckling, gemensam paketering, exportinriktad distribution och marknadsföring.

Tankarna och visionen om ett samiskt besöksnäringskluster har jag haft i huvudet ända sen jag läste Naturturismutbildningen på Lapplands Lärcentra här i Jokkmokk 2015. Nu är det verklighet, avslutar Petra med ett stort leende.

Kontakt:
Petra Holmbom, Destination Jokkmokk, 070 666 45 78
Hansi Gelter, Guide Natura, 070 6722109

Initiala aktörer i det samiska besöksnäringsklustret; Fotograf Maria Klang, Samelandsresor, Katarina Rimpi, Antes Jojk och Slöjd, Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, Stoorstålka, Silba Siida, Hotell Akerlund, Àjtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Sápmi Ren och Vilt, Leila Nutti, STF Saltoluokta, Viddernas hus


Publicerad: 2017-03-31 10:47. Ändrad: 2017-03-31 10:53.


Näringsliv15 juni 2017

​Jokkmokk 3:a i Sverige - andel kvinnor som företagsledare

Intresseorganisationen Företagarna har undersökt fördelningen av män och kvinnor bland de högsta befattningshavarna i 278 000 företag. Jokkmokk placerar sig på en tredjeplats med 24%, strax efter Danderyds 24,3% och ettan Vaxholm med 27,5%. "Sifforna säger något både om styrkan i Jokkmokks näringsliv och om det arbete som görs för att ge alla samma chans att bli entreprenörer och ledare", säger Ulf Hägglund, vd på Jokkmokks näringslivsbolag Strukturum.

Taggar: #Företagsamhet, #Jämställt, #Vattenkraft, #Hållbarhet
Näringsliv12 juni 2017

Populära Jokkmokks Korv utökar sina lokaler i Jokkmokk

Jokkmokks Korv grundades 1945 av Johan Wilhelm Johansson med en tydlig vision om att skapa den bästa falukorven genom att bara använda de allra bästa köttdetaljerna. Tidigare i år tillkännagavs det att Jokkmokks Korv signerat ett tioårigt avtal med Atria, något som nu innebär att Jokkmokks Korv är på väg att expandera i nya lokaler för att kunna uppfylla Atrias produktionskrav.

Taggar:
Näringsliv07 juni 2017

Expansiva c/o Gerd tiofaldigar sin produktionskapacitet i Jokkmokk

Jokkmokksföretaget c/o Gerd fyller snart tio år. Ett decennium kantat av hårt arbete, men också lön för mödan. Under åren har företaget som tillverkar högkvalitativa skönhetsprodukter med ekologiskt hållbar profil hjälpt till att sätta Jokkmokk på kartan. Företaget befinner sig nu i en expansiv fas där nya internationella marknader öppnas vilket ställer krav på ökad produktionskapacitet och nya lokaler. Vi har träffat syskonen Johan och Anna-Lena Wiklund, grundare av c/o Gerd.

Taggar:
Näringsliv25 maj 2017

Miljardinvestering i Inlandsbanan positiv för Jokkmokk, inlandet och Sverige

Inlandsbanan AB - som ägs av Jokkmokks kommun tillsammans med de övriga 18 kommunerna efter sträckningen - och den Australiensiska koncernen Macquarie har skrivit en gemensam avsiktsförklaring om att hitta former för samarbete och vidareutveckling av verksamheten. Macquarie som idag bland annat står bakom Arlanda Express och Arlandabanan menar att Inlandsbanan kan rustas upp genom investeringar via pensionsfonder och andra institutionella investerare.

Taggar:
Visa fler nyheter