Association of World Reindeer Herders - världskongress för renskötare i Jokkmokk 16-20 augusti

Den sjätte Världskongressen för renskötare drar igång i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk 16-20 augusti 2017. - Jokkmokks renskötare har mycket att visa världens renskötare, menar Helena Omma, vice styrelseordförande i Association of World Reindeer Herders. I veckan samlas 400 representanter från Ryssland, Kina, Mongoliet, Skottland, Kanada och självklart även de samiska områdena i Skandinavien.

Taggar:

Denna kongress anordnas vart fjärde år och är förutom den viktigaste mötesplatsen mellan de urfolk som har renen som grund för sin existen även ett utbyte av kunskap och erfarenheter samt det högst beslutande organet för Association of World Reindeer Herders (WRH).

Tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund, Sáminuorra, Renägarförbundet och Jokkmokks kommun inbjuder nu Association of World Reindeer Herders världens renskötare till Jokkmokk, där också 20-års jubileumet av WRH, som grundlades 1997, ska högtidlighållas.

- Renskötsel bedrivs av över 20 olika urfolk i de arktiska och sub-arktiska områdena, så det vi kanske betraktar som en lokal, marginell näring här i Sverige är egentligen i ett globalt perspektiv en av de viktigaste urfolksnäringarna i de cirkumpolära områdena, förklarar Helena Omma, vice styrelseordförande WRH.

Den föregående kongressen anordnades i Auloguya, Kina, i juli 2013. Där mottog en grupp Evenkier världens renskötare och vid arrangemanget beslutades att Sverige skulle vara värdnation för nästa kongress. 

-Under kongressen skrivs en deklaration som definierar världens renskötares gemensamma politiska mål och utgör grunden för de frågor som organisationen ska arbeta med. säger Mikhail Pogoadaev, styrelseordförande WRH.

Förutom själva kongressen kommer veckan bestå av seminariedagar, i Jokkmokk under torsdagen och i Naturum i Stora Sjöfallet/ Stuor Muorkke, under fredagen. Centrala teman under kongressen är bland annat renens samt renskötarens hälsa, mat och kulinariska traditioner, forskning och utbildning samt biodiversitet och skyddade områden.

- Bland annat i Ryssland och Mongoliet är vi väldigt intresserade av förvaltningen av Laponia, som är ett ledande exempel på hur urfolk kan inkluderas i förvaltning och beslutsfattande, istället för att uteslutas ur området, vilket händer i vissa renskötselområden, förklarar Mikhail Pogodaev.

Nytt för denna kongress är att en extra dag avsatts för att rapportera om statusen för renskötseln i de olika regionerna. Även här är Jokkmokk och Sverige som region, speciellt i fokus.

-Världens renskötare är intresserade att lära av hur utvecklingen av renskötseln gått i Sverige, både vad gäller ekonomi, förädling och försäljning av produkter och utbildning relaterat till samisk kultur och näringar, säger Johan Mathis Turi,generalsekreterare i WRH.

- Samtidigt, fortsätter han, är Skandinavien mest utsatt i världen vad gäller fragmentering av renbetesland och det ser ut som att förlusten av betesland kommer fortsätta i än snabbare takt i framtiden som följd av den tid av globala förändringar vi lever i nu.

Under världskongressen för renskötare, som denna gång väntas samla uppemot 400 deltagare, äger många nya gränsöverskridande möten rum. Under dagarna förbereds ett gediget kulturprogram med bland annat duodjiutställningar, konserter med musik från de olika renskötselområdena och en utställning av barnteckningar. Även världsmästerskap i lassokastning kommer att arrangeras under lördagskvällen på Arctic Camp.

Då matkultur är ett av kongressens teman, kommer kongressdeltagarna också få prova mat från de olika renskötarkulturerna gjord på lokalproducerade råvaror, vilket naturligtvis blir renkött och fisk.

Kongressen är öppen för allmänheten och arrangörerna hoppas att såväl Jokkmokksborna som gästerna får en trevlig vistelse under denna intensiva augustivecka. Mikhail Pogodaev, avslutar:

- Vi är en organisation som grundats av helt vanliga renskötare, för renskötare för att göra vår röst hörd i en globaliserad värld. Vi önskar alla som är intresserade varmt välkomna att delta under kongressen och få uppleva ett unikt folk-till-folk möte, mitt i Jokkmokk.

Mer om organisationerna: http://reindeerherding.org/

Info kongress: http://reindeerherding.org/projects/6wrhc/

Presskontakt:

Helena Omma, vice styrelseordförande, Association of World Reindeer Herders, 070-2963891

Johan Mathis Turi, generalsekreterare, Association of World Reindeer Herders, +47 950 48 331

 

Presentation av delegater på bild: Elna Sara, kongresskoordinator, Anders Oskal, chef ICR, International Reindeer Husbandry Centre, Helena Omma, vice ordförande WRH, Associations of World Reindeer Herders Association, Johan Mathis Turi, generalsekreterare WRH, Mikhail Pogodaev, ordförande WRH, Inger Anita Smuk, vice ordförande WRH, Mikkel Anders Kemi, kontorschef ICR, Juha Magga, president i WRHs råd, Robert Bernhardsson, kommunalråd Jokkmokks kommun.


Publicerad: 2017-08-16 09:20. Ändrad: 2017-08-16 09:33.


Näringsliv30 augusti 2018

Premiär för arktiskt hantverksöl

Efter ett års förberedelser, arbete och väntan på försäljningstillstånd har Jokkmokks Bryggeri börjat sälja sina produkter. 

Taggar:
Näringsliv20 augusti 2018

Skål och välkommen till Jokkmokks Bränneri

Magnus Kvickström blev Årets Företagare i Jokkmokk 2010 och 2017 efter sitt framgångsrika arbete med Jokkmokks Korv. Nu tar han nästa steg i sin företagsutveckling via Jokkmokks Bränneri.

Taggar: #Nyhet, #Kommun, #Naringsliv, #Turism, #Kultur
Näringsliv29 juni 2018

Jan-Åke hittade tryggheten i Jokkmokk

Han lämnade alkoholen, tog bussen mot norr och fann kärleken och tryggheten i Jokkmokk. I dag driver Jan-Åke Sjöldfelt två företag i samhället.

Taggar: #Kommun, #Naringsliv
Näringsliv26 juni 2018

I Japan smakar Jokkmokk bäst

En japansk småkaka med ett namn som låter som Jokkmokk och en brevväxling som startade under tidigt 90-tal fortsätter att förbluffa. När kakföretaget YOKU MOKU jubilerar är det Jokkmokkstema som gäller. Nu vill dessutom staden Nikko, där huvudkontoret ligger, bli vänort med Jokkmokk.

Taggar: #Nyhet, #Kommun, #Naringsliv, #Turism
Visa fler nyheter